JEDAN REGION JEDNO TRŽIŠTE, ODLUKA GRAĐANA, A NE ZAVAĐENIH POLITIČARA

“Veoma je važno da se ?uje mišljenje nas gra?ana, mislim i na vas koji ste danas ovdje panelisti iz svih zemalja zapadnog Balkana, stavite po strani vaše titule, posmatrajte problematiku kao obi?an gra?anin. Valjda mi gra?ani treba da procijenimo šta je dobro za nas, za region, a ne posva?ani politi?ari koji sve gledaju kroz prizmu politi?kih interesa. Mi gra?ani moramo da sara?ujemo, a ne da slušamo politi?are koji žele da nas zavade. Moramo se udružiti i gledati isklju?ivo interese gra?ana, a ne politi?kih partija”
Konferencija „Jedan region-jedno tržište; Korak ka zajedni?kom tržištu EU“ Novi Sad 2022