Slika i problem

Kada želiš jasnije da vidiš sliku odmakni se, kada želiš da riješiš problem primakni se!
(Fotografija je sa bjelopoljske strane planine Bjelasice) #problemsolving #solutions #rjesenje #crnagora