Veiki gospodin Armin Hodzic

Veiki gospodin @armin_hodzic_bp sa svojom gospo?om @hubanichodzic svojim predanim radom, vizionarskim idejama i korektnim poslovnim odnosima su uspjeli da izgrade uspješnu porodi?nu kompaniju, ostanu normalni i porodi?ni ljudi! Veoma sam sre?an što sa njima imam razvijene prijateljske i poslovne odnose. Sre?an sam kada u ?? postoje ovakve dame i gospoda!