Trebali bi biti iskreni, otvoreni i dobronamjerni jedni prema drugima

Trebali bi biti iskreni, otvoreni i dobronamjerni jedni prema drugima. Trebali bi govoriti javno i glasno kada je to potrebno, a trebali bi slušati i u?iti kada imamo dobre sagovornike. Nakada u?iš a nekada si u?itelj.