LIVE – TEMA JE ISELJAVANJE IZ BIJELOG POLJA I CRNE GORE

Ve?eras u novom live uklju?enju na društvenoj mreži Facebook, a to je iseljavanja naših gra?ana iz Bijelog Polja I Crne Gore.  Ovaj izazov sa kojim se kao grad I država susre?emo veoma prisutan poslednjih godina I dalje nemamo precizan odgovor zbog ?ega se to dešava, a još manje imamo odgovor šta da urade državne I opštinske institucije da bi zadržali gra?ane u Crnoj Gori.
Tokom realizacije ovog prenosa uklju?i?e se nekoliko gra?ana koji žive u inostranstvu I drugim crnogorskim gradovima.