Kvalitet i cijena usluga kablovskih i mobilnih operatera u Crnoj Gori.

Kako ste zadovoljni, pruženim uslugama, kakav je domet, internet i koliko sve to košta? Bavi?emo se i pitanjima E-uprave i usluga koje ?e gra?anima biti dostupne putem interneta, pitanje razvla?enja kablova “s bandere na banderu” raskopavanje trotoara i ulica, ?esti prekidi signala na kablovskim mrežama i brzini interneta, pokrivenost mobilnog signala…