Kvalitet i cijena usluga kablovskih i mobilnih operatera u Crnoj Gori.

Kako ste zadovoljni, pruženim uslugama, kakav je domet, internet i koliko sve to košta? Bavićemo se i pitanjima E-uprave i usluga koje će građanima biti dostupne putem interneta, pitanje razvlačenja kablova “s bandere na banderu” raskopavanje trotoara i ulica, česti prekidi signala na kablovskim mrežama i brzini interneta, pokrivenost mobilnog signala…