DOGAĐAJ NEPRIMJEREN BIJELOM POLJU, VRIJEME JE ZA ZAJEDNIŠTVO A NE MRŽNJU I PODJELE!

Povodom polivanja fekalija autokolone smatram da takav doga?aj nije primjeren Bijelom Polju koji je prepoznat kao grad dobrih me?unacionalnih i komšijskih odnosa.
Ovo ne prili?i našem gradu u našim sugra?anima. Posebno mislim da ovo nije godina u kojoj trebamo da se dijelimo ve? zahtjevna godina u kojoj treba svi da se ujedinimo kako bi prevazišli sve izazove, prije svega zdravstvene, ekonomske i socijalne. Mislim da nije dobro tako tretirati nijednu zastavu, ni crnogorsku, ni srpsku, ni bošnja?ku. Nije vrijeme podjele i podizanje tenzija, vrijeme je za udruživanje i zajedništvo.
Zamolio bih politi?are da ne koriste zapaljivu retoriku posebno sada javno ili u svojim krugovima.
Vrijeme je za zajedništvo a ne mržnju i na to da gledamo ko koju zastavu nosi i u koju bogomolju ide.