BACK TO NORMAL LIFE!

Do?e i ovaj dan da se prebrinu izbori u Nikši?u pa da se vratimo u normalu, bez politike, zastava, nacionalizma i bombasti?nih naslova u medijima. Sjutra ?ekamo press Min. zdravlja da ?ujemo ho?e li se obistiniti pri?a iz naroda o martovskom LOCKDOWN-U