U Crnoj Gori imamo veliki broj potencijala

U Crnoj Gori imamo veliki broj potencijala, važno ih je prepoznati i na pravi način valorizovati! Pored prirodnih bogatstava jedan od najvećih potencinala su ljudi, PRAVI LJUDI! Za uspjeh su ljudski resursi od presudnog značaja!