U Crnoj Gori imamo veliki broj potencijala

U Crnoj Gori imamo veliki broj potencijala, važno ih je prepoznati i na pravi na?in valorizovati! Pored prirodnih bogatstava jedan od najve?ih potencinala su ljudi, PRAVI LJUDI! Za uspjeh su ljudski resursi od presudnog zna?aja!