Tu smo đe smo, tako nam je kako nam je.

Odgovor na pitanje koja je moja poruka građanima Bijelog Polja: Tu smo đe smo, tako nam je kako nam je….. #bijelopolje