Tradicija i kultura u crnogorskim selima

Fokus ovog projekta je da umjetni?kim fotografskim pristupom u udaljenim selima prona?emo ljude koji i dalje njeguju naslije?enu kulturu i stare s koljena na koljeno prenesene obi?aje.

Imali ste prilike u prethodnom periodu da prisustvujete sli?nom projektu koji smo realizovali gdje je u fokusu bila bošnja?ka i muslimanska tradicija, ovoga puta govorimo o crnogorskoj tradiciiji i vjerujem da ?emo uspjeti da sa?uvamo od zaborava sve ono što su naši preci prenosili s koljena na koljeno, ali i da akviziramo sadašnje stanje, moderne trendove koje ?emo sa?uvati za budu?e generacije.

Targetira?emo gra?ane koji grade stare dobre obi?aje, ali i moderne koje želimo da sa?uvamo za budu?nost.