Raspoložive resurse treba da koristimo ali na odživ način

Raspoložive resurse treba da koristimo ali na odživ na?in jer moramo budi?im generacijama ostaviti isto onoliko sa koliko i mi sada raspolažemo! Održivo upravljanje resursima je klju? dugoro?nog razvoja!!