Raspoložive resurse treba da koristimo ali na odživ način

Raspoložive resurse treba da koristimo ali na odživ način jer moramo budićim generacijama ostaviti isto onoliko sa koliko i mi sada raspolažemo! Održivo upravljanje resursima je ključ dugoročnog razvoja!!