Problem plastike I aluminijuma rješiti u korjenu

Problem plastike I aluminijuma rješiti u korjenu! Ovo se odnosi na proizvo?a?e, koji za pakovanje svojih proizvoda uglavnom koriste jednoslojnu I višeslojnu plastiku, poznato je da se plastika sporo razlaže I da se u poslednje vrijeme sve više govori I fenomenu mikro plastike koja ima negativne efekte na vodeni ekosistem, indirektno I na zdravlje ljudi. Dakle proizvo?a?i moraju prona?i alnetrnativno rješenje plastici I aluminijumu koji se uglavnom koriste za jednokratna pakovanja sokova, energetskih napitaka, slatkiša, grickalica I da ne nabrajam. Upravo smo danas Evropskog i Me?unarodnog dana ?iš?enja obala u Bijelom Polju na plaži Vidojevine pronašli najviše PET flaša I Limenki, alu folija, višeslojnih pakovanja od raznih jela I poslastica. Danas smo na ovoj lokaciji samo zagrebali površinu a ve? u ovom šiblju možemo primjetiti “zavu?enu” mini deponiju koj mi ru?no ne možemo da pri?emo niti mehanizacija D.o.o Komunalno Lim može da interveniše. Dakle uložili smo svi zajedno veliku energiju I svoje vrijeme da pošaljemo poruku da moramo ?uvati životnu sredinu po?ev od proizvo?a?a pa sve do krajnjih korisnika svakodnevnih proizvoda koje konzumiramo. Ovu priliku koristim da se još jednom zahvalim svima koji su se uklju?ili u akciju I pokazali visok nivo odgovornosti prema životnoj sredini!