Pitam se šta će biti sa turizmom, ove zime?

Pitam se šta ?e biti sa turizmom, ove zime? Kako i koliko ?e se 2020 odraziti na ekonomiju naredne godine, šta ?e se desiti, koliko ?e biti novih ranih mjesta, ho?e li i dalje biti iseljavanja, gdje i kako ?e se sna?i omladina. Šta ?e se desiti plasmanom doma?ih proizvoda na naše, regionalno i inostrano tržište… Bez obzira ma sve moramo biti optimisit! Šta vi mislite