Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom!

Razli?iti su oblici “invaliditeta” …
Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom!