Nova Web Platforma

Ciljna grupa su poljoprivredni proizvo?a?i, ne oni previse razvijeni, ve? oni koji i dalje gaje tradicionalne obi?aje proivodnje, ciljna grupa su poljoprivredni proizvo?a?i, ne oni previse razvijeni, ve? oni koji i dalje gaje tradicionalne obi?aje proivodnje.

Nakon kampanje koju ?emo pokrenuti na teritoriji Crne Gore svi ?e mo?i da poru?e proizvode preko sajta, a mi ?emo kroz projekat proizvode da dostavljamo na željenu adresu u Crnoj Gori

Nijedan poljoprivredni proizvod ne?e biti stariji od 18 sati od onog momenta kada se preuzeme sa poljoprivrednog gazdinstva, do momenta kad do?e npr. u Podgoricu kod naru?ioca.

Tek smo sada vidjeli koliko postoji ozbiljnih manjih tradicionalnih poljoprivrednih proizvo?a?a i mislim da je ovo ozbiljna prilika za njih, da zajedni?ki na održivi na?in razvijamo poljoprivredu i njima pomognemo da ostanu na imanjima, ali i da ostvare stabilne ekonomske prihode.

Obzirom da nismo firma, ve? posao radimo da bi pomogli i državi i poljoprivrednicima, vjerujem da bi banke trebale biti fleksibilne što se ti?e ovog projekta,tj. da ne napla?uju usluge “card-processing-a