BALKAN MOŽE POSTATI JEDINSTVENO!

BALKAN MOŽE POSTATI JEDINSTVENO E -TRŽIŠTE DOSTUPNO SVIMA! Razvoj E-komerca direktno zavisi od sistema dostave i distribucije, logistike elektronskog pla?anja i niza legislativnih propisa.
Uvezivanjem zemalja zapadnog Balkana prije svega dobrim sistemom dostave, smanjenjem carinskih stopa i uproš?avanjem carinskih procedura Balkan se može posmatrati kao jedinstveno E-tržište koje ?e biti dostupno svima.
“Vjerujem u naše mlade, mlade sa Balkana, koji znaju, umiju i mogu da se ostvare u oblasti E-komerca, me?utim potrebno je da naše države stvore preduslove za to”