Svaki vrh je osvojiv!

Svaki vrh je osvojiv… Potrebna je samo volja, snaga i kondicija nijesu presudni za uspjeh!