Biznis inkubator u Bijelom Polju: Mlade zadržati na Sjeveru

Djukic Zeljko“Dakle pruža?emo besplate usluge, prije svega pomo? pri definisanju mladala?ke biznis ideje, razvoj te ideje i izrada biznis plana, pružanje stru?ne podrške i mentoring u procesu planiranja i realizacije njihovog biznisa da prije svega što bezbolnije prevazi?u dje?ije bolesti koje su optere?uju?e za sva reduze?a koja tek kre?u sa poslovanjem.

 

 

 

 

Portal KODEX: