Kolektiva izložba fotografija

FVU.PHOTO.FITNESS.2017, od pone?eljka popodne, 21. avgusta u Klubu kulture Soba, u Bokeškoj ulici broj 8. u Podgorici. Postavku ?ine 24 rada naših studenata nastalih tokom rada na grupi predmeta Fotografija. Koncept i namjera izložbe je prakti?na provjera fotografske kondicije ste?ene i održavane u protekla ?etiri semestra a motivi na fotografijama su autorske reakcije studenata na postavljene zadatke u razli?itim modulima prakti?nog dijela nastave. Lijepu ili dobru fotografiju nije mogu?e objektivno ocijeniti ali je mogu?e prepoznati njenu vizuelnu i kontekstualnu vrijednost i predati je na ?itanje oku posmatra?a u kome je, kažu stari Grci, ljepota.

Plakat izložbe

Zeljko Djukic

Fotografija koja je izložena