Kolektiva izložba fotografija

FVU.PHOTO.FITNESS.2017, od poneđeljka popodne, 21. avgusta u Klubu kulture Soba, u Bokeškoj ulici broj 8. u Podgorici. Postavku čine 24 rada naših studenata nastalih tokom rada na grupi predmeta Fotografija. Koncept i namjera izložbe je praktična provjera fotografske kondicije stečene i održavane u protekla četiri semestra a motivi na fotografijama su autorske reakcije studenata na postavljene zadatke u različitim modulima praktičnog dijela nastave. Lijepu ili dobru fotografiju nije moguće objektivno ocijeniti ali je moguće prepoznati njenu vizuelnu i kontekstualnu vrijednost i predati je na čitanje oku posmatrača u kome je, kažu stari Grci, ljepota.

Plakat izložbe

Zeljko Djukic

Fotografija koja je izložena