E-tržište

Ova informacija zaista treba sve nas da obraduje! Mene posebno raduje da će Balkan biti jedinstveno E-tržište! Ovaj sporazum mladima sa zapadnog Balkana pruža niz mogućnosti i siguran sam svjetliju budućnost! #regionalcooperationcouncil #cefta #eu @regionalcooperationcouncil_rcc @euinmontenegro